Kings High School

       KHS REGULAR BELL SCHEDULE     

 

1st Period 7:50 – 8:37

2nd Period 8:42 - 9:29

3rd Period 9:34 - 10:21

4th Period: 10:26  - 11:13

5th Period: 11:18 - 12:44

A Lunch 11:14 - 11:44     Class 11:48 - 12:44

B Lunch 11:44 - 12:14   Class 11:18 – 11:44    Class 12:18 – 12:44

C Lunch 12:14 – 12:44 Class 11:18 – 12:14

6th Period 12:49 – 1:36

7th Period 1:41 – 2:28
BUS DEPARTS 2:38

 

                                       KHS ASSEMBLY BELL SCHEDULE                                         

       1st Period 7: 50 - 8:27        

2nd Period  8:32 - 9:09

3rd Period  9:14 - 9:51

4th Period  9:56 - 10:33

6th Period  10:38 - 11:15

5th Period  11:20 - 12:46

 A Lunch 11:16 - 11:46    Class  11:51 - 12:46

B Lunch 11:46 - 12:16    Class  11:20 - 11:46 Class 12:21 - 12:46

C Lunch 12:16 - 12:46 Class  11:20 - 12:16

7th Period 12:51 - 1:28

Assembly  1:33 - 2:28

Buses Depart        2:34

 

                     KHS ADVISORY BELL SCHEDULE                           

1st Period  7:50 - 8:31        

2nd Period  8:36 - 9:17

3rd Period  9:22 - 10:03

4th Period  10:08 - 10:51

Advisory  10:56 - 11:26

5th Period  11:31 - 12:56

A Lunch 11:26 - 11:56    Class  12:01 - 12:56

B Lunch 11:56 - 12:26    Class  11:31 - 11:56  Class 12:31 - 12:56

C Lunch 12:26 - 12:56 Class  11:31 - 12:26

6th Period  1:01 - 1:42

7th Period  1:47 - 2:28

Buses Depart        2:34

 

KHS TWO HOUR DELAY BELL SCHEDULE

1st Period  9:50 - 10:17

2nd Period  10:22 - 10:49

3rd Period 10:54 - 11:21

5th Period 11:26 - 12:52

A Lunch 11 :22 - 11:52  Class   11:57 - 12:52

B Lunch 11:52 - 12:22 Class  11:26 - 11:52 Class 12:27 - 12:52

C Lunch 12:22 - 12:52 Class  11:26 - 12:22

 4th Period  12:57 - 1:24

6th Period  1:29 - 1:56

7th Period  2:01 - 2:28

 

ONE HOUR DELAY BELL SCHEDULE

1st  Period  8:50 - 9:27

2nd  Period  9:32 - 10:09

3rd  Period 10:14 - 10:51

4th    Period 10:56 - 11:33

5th Period 11:38 - 1:04

A Lunch 11:34 - 12:04  Class   12:09 - 1:04

B Lunch 12:04 - 12:34 Class  11:38 - 12:04 Class 12:39 - 1:04

C Lunch 12:34 - 1:04 Class  11:38 - 12:34

6th Period  1:09 - 1:46

7th Period  1:51 - 2:28